Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/324 - 24

Teklif ile, Kanunun tanımlar maddesinde yer alan "bakmakla yükümlü olduğu kişi" tanımı değiştirilmekte, çocuklar açısından yaş sınırı kaldırılarak eğitime devam etmeleri yeterli görülmekte; genel sağlık sigortalısının 18 yaşını doldurmamış, lise ve dengi öğrenime devam eden, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitimi sürdüren, yüksek öğrenime devam eden ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları bakmakla yükümlü olunan olarak düzenlenmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0324.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/2
esas_no
2/324
bakanla_geli_tarihi
25/01/2012
balk
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile, Kanunun tanımlar maddesinde yer alan "bakmakla yükümlü olduğu kişi" tanımı değiştirilmekte, çocuklar açısından yaş sınırı kaldırılarak eğitime devam etmeleri yeterli görülmekte; genel sağlık sigortalısının 18 yaşını doldurmamış, lise ve dengi öğrenime devam eden, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitimi sürdüren, yüksek öğrenime devam eden ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları bakmakla yükümlü olunan olarak düzenlenmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
100557

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=100557