Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/594 - 23

Teklif ile; kamuda hesap verme sorumluluğunun ve saydamlığın sağlanması, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılmasını sağlamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapılacak denetimleri, sorumluların hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanmasını ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak üzere Sayıştayın kuruluşunun, işleyişinin, denetim ve yargılama usullerinin, mensuplarının niteliklerinin ve atanmalarının, ödev ve yetkilerinin, haklarının ve yükümlülüklerinin ve diğer özlük işlerinin, Başkan ve üyelerinin seçim ve teminatının düzenlenmesi öngörülmüştür.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0594.pdf
donem_ve_yasama_yili
23/4
esas_no
2/594
baskanliga_gelis_tarihi
01/02/2010
baslik
Sayıştay Kanunu Teklifi
ozet
Teklif ile; kamuda hesap verme sorumluluğunun ve saydamlığın sağlanması, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılmasını sağlamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapılacak denetimleri, sorumluların hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanmasını ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak üzere Sayıştayın kuruluşunun, işleyişinin, denetim ve yargılama usullerinin, mensuplarının niteliklerinin ve atanmalarının, ödev ve yetkilerinin, haklarının ve yükümlülüklerinin ve diğer özlük işlerinin, Başkan ve üyelerinin seçim ve teminatının düzenlenmesi öngörülmüştür.
son_durum
KANUNLAŞTI
sira_no
80607

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=80607