Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1814 - 24

Teklif ile, yükseköğretim kurumlarından terör suçu hariç her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen, yurt dışından yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilen veya bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrencilere 2014-2015 eğitim-öğretim yılında veya 2013-2014 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde öğrenimlerine başlayabilme imkanı getirilmesi, öğrenim hakkından yararlanacak olan kişilerin kayıt sırasında askerliklerinin tecil edilmiş sayılması ve halen askerde olanların başvuru haklarının saklı tutulması, öğrenim hakkından yararlanan öğrencilere yükseköğretim kurumlarının imkanları ölçüsünde çalıştıkları veya ikamet ettikleri illerdeki yükseköğretim kurumlarına ve açık öğretim fakültesinin eşdeğer programlarına yatay geçiş imkanı getirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından 01/01/2008 tarihi itibarıyla ilişiği kesilenlerin de Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen yükseköğretim kurumlarına intibaklarının sağlanması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1814.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/4
esas_no
2/1814
bakanla_geli_tarihi
25/10/2013
balk
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile, yükseköğretim kurumlarından terör suçu hariç her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen, yurt dışından yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilen veya bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrencilere 2014-2015 eğitim-öğretim yılında veya 2013-2014 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde öğrenimlerine başlayabilme imkanı getirilmesi, öğrenim hakkından yararlanacak olan kişilerin kayıt sırasında askerliklerinin tecil edilmiş sayılması ve halen askerde olanların başvuru haklarının saklı tutulması, öğrenim hakkından yararlanan öğrencilere yükseköğretim kurumlarının imkanları ölçüsünde çalıştıkları veya ikamet ettikleri illerdeki yükseköğretim kurumlarına ve açık öğretim fakültesinin eşdeğer programlarına yatay geçiş imkanı getirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından 01/01/2008 tarihi itibarıyla ilişiği kesilenlerin de Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen yükseköğretim kurumlarına intibaklarının sağlanması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
141528

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=141528