Meclis Haritaları / Millet Vekili

Kamran İNAN 3899

GAYDA - 1929, Selahattin - Mecbure - Ankara Üniv. Hukuk Fakültesi, Cenevre Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cenevre Üniversitesi Hukuk Doktorası - Fransızca, İngilizce, İtalyanca - Hukuk Doktoru, Diplomat - Birleşmiş Milletler Nezdinde Büyükelçi, Daimi Temsilci - Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi (14.10.1973-İstifa:7.6.1979) - XVII, XVIII, XIX, XX nci Dönem Bitlis, XXI inci Dönem Van Milletvekili - Enerji ve Tabii Kaynaklar, Devlet Bakanı - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı - Evli.

20. DÖNEM TEMSİL ETTİ (1)

+ More

20. DÖNEM MENSUBU (1)

+ More

21. DÖNEM MENSUBU (1)

+ More

21. DÖNEM TEMSİL ETTİ (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=21&p_sicil=3899