Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/292 - 21

Yapılaşma ile ilgili hükümler içeren kanunlarda değişiklikler yapılarak; yeni hapis cezaları getirilmiş, mevcut hapis cezaları artırılmış, para cezaları ağır para cezalarına dönüştürülerek miktarları günün koşullarına uygun hale getirilmiş, uygulamada görevlerini ihmal eden veya kötüye kullanan kamu görevlilerinin doğrudan yargılanmalarına imkan tanınmış ve bu şekilde mahkum olanların 5 yıl süre ile seçme, seçilme ve siyaset yapma haklarından mahrum kalmaları öngörülmüştür.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d21/2/2-0292.pdf
dnem_ve_yasama_yl
21/1
esas_no
2/292
bakanla_geli_tarihi
24/08/1999
balk
İmar Kanunu, Gecekondu Kanunu, Kıyı Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Çevre Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Turizmi Teşvik Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi ve Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
zet
Yapılaşma ile ilgili hükümler içeren kanunlarda değişiklikler yapılarak; yeni hapis cezaları getirilmiş, mevcut hapis cezaları artırılmış, para cezaları ağır para cezalarına dönüştürülerek miktarları günün koşullarına uygun hale getirilmiş, uygulamada görevlerini ihmal eden veya kötüye kullanan kamu görevlilerinin doğrudan yargılanmalarına imkan tanınmış ve bu şekilde mahkum olanların 5 yıl süre ile seçme, seçilme ve siyaset yapma haklarından mahrum kalmaları öngörülmüştür.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
9524
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=9524