Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/771 - 22

5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle; belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sermayesinin % 50 sinden fazlası belediyelere ait şirketler ile birlikte su, atık su, katı atık ve benzeri kentsel altyapı ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin hizmetleri yürütmekle görevli belediyelerin kurmu olduğu mahalli idare birliklerinin de 31/12/2004 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarından olan kamu ve özel hukuka tabi alacaklarını, bunların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına karşılık olmak üzere 30/6/2006 tarihine kadar takas ve mahsup etmesi öngörülmekte, ayrıcagetirilen hükümlerle Bakanlar Kurulunun taksitlendirme, taksitlendirilen kısma zam ve faiz uygulatmama ve indirim yapma yetkisi kaldırılmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0771.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/4
esas_no
2/771
bakanla_geli_tarihi
18/04/2006
balk
Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle; belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sermayesinin % 50 sinden fazlası belediyelere ait şirketler ile birlikte su, atık su, katı atık ve benzeri kentsel altyapı ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin hizmetleri yürütmekle görevli belediyelerin kurmu olduğu mahalli idare birliklerinin de 31/12/2004 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarından olan kamu ve özel hukuka tabi alacaklarını, bunların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına karşılık olmak üzere 30/6/2006 tarihine kadar takas ve mahsup etmesi öngörülmekte, ayrıcagetirilen hükümlerle Bakanlar Kurulunun taksitlendirme, taksitlendirilen kısma zam ve faiz uygulatmama ve indirim yapma yetkisi kaldırılmaktadır.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
42576
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=42576