Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1290 - 24

Teklif ile 4342 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle köy yerleşik alanı ve köy yerleşik alanı civarı içerisinde kalan ve 31/12/2011 tarihinden önce yerleşim yeri, ahır, samanlık ve benzeri köy yapıları yapılmak suretiyle işgal edilerek mera, yaylak ve kışlak olarak kullanımı teknik açıdan mümkün olmayan ve daha önce il özel idarelerince adlarına tapuya tescil ettirilerek kullanıcılarına satılan mera, yaylak ve kışlakların tahsis amaçlarının değiştirilmesi; 5403 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle 11/10/2004 tarihinden önce gerekli izinler alınmadan, tarım dışı kullanıma açılmış bulunan araziler ile bu Kanunun yayımı tarihinden önce enerji, doğalgaz, elektrik üretim ve kaynak alanlarının kullanımı amacıyla tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış bulunan arazilere kullanma izni verilmesi; 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılmak suretiyle gençlerin sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda topluma aktif katılımlarını ve kişisel gelişimlerini sağlamak, gençlik alanında üretilecek politikalara katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası çalışma ve projeler uygulamak gibi amaçlarla Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Türkiye Ulusal Gençlik Konseyinin kurulması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1290.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/3
esas_no
2/1290
bakanla_geli_tarihi
01/03/2013
balk
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile 4342 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle köy yerleşik alanı ve köy yerleşik alanı civarı içerisinde kalan ve 31/12/2011 tarihinden önce yerleşim yeri, ahır, samanlık ve benzeri köy yapıları yapılmak suretiyle işgal edilerek mera, yaylak ve kışlak olarak kullanımı teknik açıdan mümkün olmayan ve daha önce il özel idarelerince adlarına tapuya tescil ettirilerek kullanıcılarına satılan mera, yaylak ve kışlakların tahsis amaçlarının değiştirilmesi; 5403 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle 11/10/2004 tarihinden önce gerekli izinler alınmadan, tarım dışı kullanıma açılmış bulunan araziler ile bu Kanunun yayımı tarihinden önce enerji, doğalgaz, elektrik üretim ve kaynak alanlarının kullanımı amacıyla tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış bulunan arazilere kullanma izni verilmesi; 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılmak suretiyle gençlerin sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda topluma aktif katılımlarını ve kişisel gelişimlerini sağlamak, gençlik alanında üretilecek politikalara katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası çalışma ve projeler uygulamak gibi amaçlarla Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Türkiye Ulusal Gençlik Konseyinin kurulması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
121448

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=121448