Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/373 - 24

Teklif ile 5271 ve 5275 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle, bilirkişi saptanmasında bilimsel yeterlilik ve meslek odası üyeliğinin kıstas olarak alınması, resmi bilirkişi tanımının kaldırılması, hapis cezasının infazının ertelenmesine esas olacak raporların sadece Adli Tıp Kurumu tarafından değil tam teşekküllü hastaneler tarafından da hazırlanabilmesi, hapis cezasının infazının ertelenmesine ilişkin olarak yapılacak yazışmaların ivedilikle sonuçlandırılmasından cezaevi yönetimi ve Cumhuriyet başsavcılıklarının sorumlu tutulması amaçlanmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0373.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/2
esas_no
2/373
bakanla_geli_tarihi
26/01/2012
balk
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi
zet
Teklif ile 5271 ve 5275 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle, bilirkişi saptanmasında bilimsel yeterlilik ve meslek odası üyeliğinin kıstas olarak alınması, resmi bilirkişi tanımının kaldırılması, hapis cezasının infazının ertelenmesine esas olacak raporların sadece Adli Tıp Kurumu tarafından değil tam teşekküllü hastaneler tarafından da hazırlanabilmesi, hapis cezasının infazının ertelenmesine ilişkin olarak yapılacak yazışmaların ivedilikle sonuçlandırılmasından cezaevi yönetimi ve Cumhuriyet başsavcılıklarının sorumlu tutulması amaçlanmaktadır.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
102315

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=102315