Mülksüzleştirme Ağları / Köprü

Haliç Metro Geçiş Köprüsü

İl
İstanbul
İlçe
Beyoğlu, Fatih
Başlangıç Yılı
2008
Değer (M TL)
438
İş Cinayetleri
1.Kaptan Cengiz Çelik, 2. 31 Mart 2010'da, 3. inşaat için Portekiz'den getirilen temel kazıkların bulunduğu gemiyi kıyıya bağlayan halatın gerilerek başına çarpması sonucu yaralandı.
Kaynaklar
Kamu paydaşı: http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/SubSites/raylisistemler/Pages/halic_metro_ge%C3%A7i%C5%9F_insaati.aspx Özel paydaş: http://www.gulermak.com.tr/tr/index.php?p=devameden
Explore "Haliç Metro Geçiş Köprüsü" in other contexts (2 related graphs)
Halicmetrogeciskoprusu