Mekanda Adalet / Kanunlar

3146 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Madde 2 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri şunlardır: g) Engellilerin mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak, (3) (3)25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Sakatların” ibaresi “Engellilerin” şeklinde değiştirilmiştir.

Explore "3146 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" in other contexts (1 related graph)

Reference

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3146.pdf