Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/488 - 22

Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi kuruluş kanunlarında kamu binalarının inşaatının tamir ve tadilatını yapacaklarına dairbir hüküm bulunsa dahi, inşaat yapmamaları ve inşaata devam etmemeleri, bu binalarla ilgili her türlü iş ve hizmetlerin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilmesi, devir ile ilgili usul ve esasların Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle tespit edileceği öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0488.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/3
esas_no
2/488
bakanla_geli_tarihi
12/05/2005
balk
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Teklifi
zet
Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi kuruluş kanunlarında kamu binalarının inşaatının tamir ve tadilatını yapacaklarına dairbir hüküm bulunsa dahi, inşaat yapmamaları ve inşaata devam etmemeleri, bu binalarla ilgili her türlü iş ve hizmetlerin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilmesi, devir ile ilgili usul ve esasların Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle tespit edileceği öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
31946
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=31946