Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/482 - 24

Teklif ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu başkan ve üyelerinin görev süresi beş yıl olarak belirlenmekte, süresi sona eren başkan ve üyelerin bir defalığına tekrar atanabilmelerine imkan sağlanmakta, tabii afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşlara olan borçlarının silinmesi, ertelenmesi veya vadelendirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmakta, yurt dışına çıkan Türk Vatandaşlarından çıkış başına 20 TL tutarında harç alınması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0482.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/2
esas_no
2/482
bakanla_geli_tarihi
05/04/2012
balk
Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu başkan ve üyelerinin görev süresi beş yıl olarak belirlenmekte, süresi sona eren başkan ve üyelerin bir defalığına tekrar atanabilmelerine imkan sağlanmakta, tabii afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşlara olan borçlarının silinmesi, ertelenmesi veya vadelendirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmakta, yurt dışına çıkan Türk Vatandaşlarından çıkış başına 20 TL tutarında harç alınması öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
104423

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=104423