Mülksüzleştirme Ağları / Medya

TV8

Website
http://www.tv8.com.tr
Yönetim Kurulu
Murathan Doruk Günal, Mehmet Nazif Günal, Hasan Tayyar Arıca
Üyelik
TÜSİAD

Reference

TC SİCİL GAZETESİ. TÜSİAD üyelikleri için http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/TUSIAD-RAPOR13-TAM.pdf