Mekanda Adalet / Kanunlar

6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında; l) Özel ihtiyaç sahibi: Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden; refakatsiz çocuk, engelli, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişiyi,(1) (1)25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile bu bentte yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

Explore "6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" in other contexts (1 related graph)

Reference

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf