Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/339 - 22

Yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle idare aleyhine hükmolunan maddi ve manevi taminatların idarece hak sahibine ödendiği tarihten itibaren ödenen tutarın tüm faiz ve giderleriyle başkaca bir işleme gerek kalmaksızın yargı kararını yerine getirmeyen kişi yada kişilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesi, Yargı kararlarını uygulamayan kamu görevlilerine hapis cezası yaptırımı getirilmekte, verilecek hapis cezasının paraya çevrilememesi, ertelenememesi ve güvenlik tedbirlerinden birine dönüştürülememesinin hükme bağlanması ve yargı kararlarını uygulamayan kamu görevlisine cezai sorumluluk da getirilmesi, Öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0339.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/3
esas_no
2/339
bakanla_geli_tarihi
28/10/2004
balk
İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
zet
Yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle idare aleyhine hükmolunan maddi ve manevi taminatların idarece hak sahibine ödendiği tarihten itibaren ödenen tutarın tüm faiz ve giderleriyle başkaca bir işleme gerek kalmaksızın yargı kararını yerine getirmeyen kişi yada kişilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesi, \u003cbr /\u003eYargı kararlarını uygulamayan kamu görevlilerine hapis cezası yaptırımı getirilmekte, verilecek hapis cezasının paraya çevrilememesi, ertelenememesi ve güvenlik tedbirlerinden birine dönüştürülememesinin hükme bağlanması ve yargı kararlarını uygulamayan kamu görevlisine cezai sorumluluk da getirilmesi,\u003cbr /\u003eÖngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
29234
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=29234