Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/113 - 24

Teklif ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, belediyeler ile diğer mahalli idareler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alınmış, hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tâbi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler, kamu bankaları, kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurumlar ile kurul/üst kurullar ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi verebilmeleri ve nakdî yardım yapabilmeleri öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0113.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/2
esas_no
2/113
bakanla_geli_tarihi
21/10/2011
balk
5102 Sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, belediyeler ile diğer mahalli idareler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alınmış, hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tâbi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler, kamu bankaları, kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurumlar ile kurul/üst kurullar ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi verebilmeleri ve nakdî yardım yapabilmeleri öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
96310

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=96310