Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/529 - 22

Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapmış olup Disiplin Kurulları veya mahkeme kararı ile meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, Emniyet Hizmetleri Sınıfında on yıl veya daha fazla görev yapan polis memuru ve rütbeli amirlerden, takdir olunan satış bedelini defaten ödeyerek zati demirbaş silahını almaya hak kazananlardan, kendi istekleri ile başka bir kuruma atananlar veya ilgili bakanlıklarca veya kurullarınca yapılan görevde yükselme sınavı neticesinde naklen veya terfien atananlardan Devlet Memurlukları devam eden veya Devlet memuru olarak emekli olanlardan taşıyacakları veya bulunduracakları zati demirbaş silahlarının taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgelerin harca tabi olmaması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0529.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/3
esas_no
2/529
bakanla_geli_tarihi
09/06/2005
balk
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin Birinci Fıkrasının (4) Numaralı Bendinin (3) Alt Bendine (F) İbaresi Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
zet
Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapmış olup Disiplin Kurulları veya mahkeme kararı ile meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, Emniyet Hizmetleri Sınıfında on yıl veya daha fazla görev yapan polis memuru ve rütbeli amirlerden, takdir olunan satış bedelini defaten ödeyerek zati demirbaş silahını almaya hak kazananlardan, kendi istekleri ile başka bir kuruma atananlar veya ilgili bakanlıklarca veya kurullarınca yapılan görevde yükselme sınavı neticesinde naklen veya terfien atananlardan Devlet Memurlukları devam eden veya Devlet memuru olarak emekli olanlardan taşıyacakları veya bulunduracakları zati demirbaş silahlarının taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgelerin harca tabi olmaması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
32530
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=32530