Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/2015 - 24

Teklif ile toplumsal barışın sağlanması ve mevcut çatışmalara kaynaklık eden sorunların çözümü için barış ve müzakere süreçlerinin yasal çerçevesinin belirlenmesi ve bu süreçlerin desteklenip kolaylaştırılması öngörülmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen müzakerelerin usul ve esaslarının belirlenmesi, katılım ve şeffaflığının sağlanması; tüm yurttaşların sivil, siyasal, kültürel ve sosyal haklarının korunması ve geliştirilmesi; ayrımcı uygulamalar ile mücadele edilmesi; politik amaçlarla silahlı mücadeleye başvurmuş örgüt üyelerinin toplumsal yaşama katılması ve demokratik mücadele zemininin hazırlanması; daha özgürlükçü ve demokratik bir Anayasa'nın hazırlanması için gerekli çalışmaların yürütülmesi; zorunlu göçe tabi tutulanların zararlarının tazmini ve isteğe bağlı geri dönüş yapanlara insan onuruna yaraşır yaşam koşullarının sağlanması; kişilerin zorla kaybedilmesi ve öldürülmesi suçlarını işlemiş olan Devlet görevlilerinin yargılanması ve bu suçların insanlığa karşı suç olarak tanımlanması; bu teklifte yer alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için TBMM bünyesinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Komisyonu'nun kurulması ve aynı amaçlar ile Toplumsal Barış ve Müzakere Bakanlığı'nın teşkili için gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2015.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/4
esas_no
2/2015
bakanla_geli_tarihi
13/02/2014
balk
Toplumsal Barış ve Müzakere Kanunu Teklifi
zet
Teklif ile toplumsal barışın sağlanması ve mevcut çatışmalara kaynaklık eden sorunların çözümü için barış ve müzakere süreçlerinin yasal çerçevesinin belirlenmesi ve bu süreçlerin desteklenip kolaylaştırılması öngörülmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen müzakerelerin usul ve esaslarının belirlenmesi, katılım ve şeffaflığının sağlanması; tüm yurttaşların sivil, siyasal, kültürel ve sosyal haklarının korunması ve geliştirilmesi; ayrımcı uygulamalar ile mücadele edilmesi; politik amaçlarla silahlı mücadeleye başvurmuş örgüt üyelerinin toplumsal yaşama katılması ve demokratik mücadele zemininin hazırlanması; daha özgürlükçü ve demokratik bir Anayasa'nın hazırlanması için gerekli çalışmaların yürütülmesi; zorunlu göçe tabi tutulanların zararlarının tazmini ve isteğe bağlı geri dönüş yapanlara insan onuruna yaraşır yaşam koşullarının sağlanması; kişilerin zorla kaybedilmesi ve öldürülmesi suçlarını işlemiş olan Devlet görevlilerinin yargılanması ve bu suçların insanlığa karşı suç olarak tanımlanması; bu teklifte yer alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için TBMM bünyesinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Komisyonu'nun kurulması ve aynı amaçlar ile Toplumsal Barış ve Müzakere Bakanlığı'nın teşkili için gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
150076

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=150076