Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/319 - 21

Aynı il sınırları içinde olmak şartıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya civarında bulunan belediye ve köylerin büyükşehir belediyesi sınırları içine alınmasına imkan sağlanmakta, büyükşehir alanında bir bütünlük içersinde yürütülmesi gereken konularda büyükşehir belediyelerinin yetkisi arttırılmakta, kendileri ile ilgili hizmetlerin gerektirdiği imar uygulamalarını yapma yetkisi verilmekte mücavir alanların sadece büyükşehir belediyelerine ait olması esası getirilmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d21/2/2-0319.pdf
dnem_ve_yasama_yl
21/2
esas_no
2/319
bakanla_geli_tarihi
08/10/1999
balk
Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Oniki Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
zet
Aynı il sınırları içinde olmak şartıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya civarında bulunan belediye ve köylerin büyükşehir belediyesi sınırları içine alınmasına imkan sağlanmakta, büyükşehir alanında bir bütünlük içersinde yürütülmesi gereken konularda büyükşehir belediyelerinin yetkisi arttırılmakta, kendileri ile ilgili hizmetlerin gerektirdiği imar uygulamalarını yapma yetkisi verilmekte mücavir alanların sadece büyükşehir belediyelerine ait olması esası getirilmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
9749
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=9749