Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1386 - 24

Teklif ile tıp fakültelerinin ve diş hekimliği fakültelerinin üçüncü yılını tamamlayıp dördüncü yıla geçen ve dördüncü yılını tamamlayıp beşinci yıla geçen stajyer hekimlere ve stajyer diş hekimlerine aylık ücret ödenmesi; tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen intörn hekimlere asgari ücret ödenmesi ve bunların sigorta kapsamına alınması; ayrıca stajyer hekim ve stajyer diş hekimleri ile intörn hekimler için kurumlarınca malpraktis durumuna karşı sigorta yaptırılması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1386.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/3
esas_no
2/1386
bakanla_geli_tarihi
27/03/2013
balk
Yükseköğretim Kanunu, Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
zet
Teklif ile tıp fakültelerinin ve diş hekimliği fakültelerinin üçüncü yılını tamamlayıp dördüncü yıla geçen ve dördüncü yılını tamamlayıp beşinci yıla geçen stajyer hekimlere ve stajyer diş hekimlerine aylık ücret ödenmesi; tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen intörn hekimlere asgari ücret ödenmesi ve bunların sigorta kapsamına alınması; ayrıca stajyer hekim ve stajyer diş hekimleri ile intörn hekimler için kurumlarınca malpraktis durumuna karşı sigorta yaptırılması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
124646

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=124646