Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/591 - 24

Teklif ile, Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmak suretiyle intörn hekim ve intörnlük döneminin tanımlanması, intörnlere ödenecek ücretin ve intörnlerin tabi olacakları statünün belirlenmesi; İş Kanunu'nunda değişiklik yapılarak intörn hekimlerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler kapsamına alınması; Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'da değişiklik yapılarak tıbbi kötü uygulama nedeniyle intörn hekimlerden talep edilebilecek zararlara karşı kurumlarınca sigorta yaptırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0591.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/2
esas_no
2/591
bakanla_geli_tarihi
19/04/2012
balk
Yükseköğretim Kanunu, İş Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile, Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmak suretiyle intörn hekim ve intörnlük döneminin tanımlanması, intörnlere ödenecek ücretin ve intörnlerin tabi olacakları statünün belirlenmesi; İş Kanunu'nunda değişiklik yapılarak intörn hekimlerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler kapsamına alınması; Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'da değişiklik yapılarak tıbbi kötü uygulama nedeniyle intörn hekimlerden talep edilebilecek zararlara karşı kurumlarınca sigorta yaptırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
106635

İMZALADI (40)

+ More

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=106635