Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1938 - 24

Teklif ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle, emekli aylıklarının artırılmasında gayrisafi yurt içi hâsıla gelişme hızının dikkate alınması, 2000 ile 2008 yılları arasında emekli olanların aylıklarının gayrisafi yurt içi hasılanın gelişme hızı dikkate alınarak yeniden hesaplanması, prim ödeme gün sayısını doldurmalarına rağmen yaş şartı nedeniyle emekliliği bekleyenlerin altı ay içinde başvurmaları halinde emekli aylığından yararlandırılmaları, kendi nam ve hesabına çalışıp sigorta tescili yaptırmayanlara 1982 ile 2008 yılları arası için borçlanma imkânı getirilmesi, sigorta prim borçlarının yapılandırılması, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi personelin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi, İş Kanunundaki alt işveren tanımı değiştirilerek asıl işlerde alt işveren yasağı getirilmesi, bir yıldan az çalışma için de kıdem tazminatı hakkı verilmesi, 18 yaşını doldurmamış çocuk işçilerin her durumda sanayi iş yerlerinde çalışmasının yasaklanması, 6356 sayılı Kanun'da yer alan yüzde üç iş kolu barajının kaldırılması, milli savunma ve güvenlik hizmetleri kolunda sendikalaşmasının serbest bırakılması, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet satın alma yöntemiyle çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi gibi hususlarda düzenlemeler öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1938.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/4
esas_no
2/1938
bakanla_geli_tarihi
14/01/2014
balk
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle, emekli aylıklarının artırılmasında gayrisafi yurt içi hâsıla gelişme hızının dikkate alınması, 2000 ile 2008 yılları arasında emekli olanların aylıklarının gayrisafi yurt içi hasılanın gelişme hızı dikkate alınarak yeniden hesaplanması, prim ödeme gün sayısını doldurmalarına rağmen yaş şartı nedeniyle emekliliği bekleyenlerin altı ay içinde başvurmaları halinde emekli aylığından yararlandırılmaları, kendi nam ve hesabına çalışıp sigorta tescili yaptırmayanlara 1982 ile 2008 yılları arası için borçlanma imkânı getirilmesi, sigorta prim borçlarının yapılandırılması, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi personelin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi, İş Kanunundaki alt işveren tanımı değiştirilerek asıl işlerde alt işveren yasağı getirilmesi, bir yıldan az çalışma için de kıdem tazminatı hakkı verilmesi, 18 yaşını doldurmamış çocuk işçilerin her durumda sanayi iş yerlerinde çalışmasının yasaklanması, 6356 sayılı Kanun'da yer alan yüzde üç iş kolu barajının kaldırılması, milli savunma ve güvenlik hizmetleri kolunda sendikalaşmasının serbest bırakılması, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet satın alma yöntemiyle çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi gibi hususlarda düzenlemeler öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
146640

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=146640