Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/938 - 22

Teklifle 2003 yılında Malatya İli Pütürge ve Doğanyol İlçe merkezi ve bağlı beldelerinde vuku bulan depremde, bu yerlerle ilgili olarak herhangi bir hak sahipliği çalışması yapılmadığından mağdur olanlara 7269 sayılı Kanuna göre yardım yapılması; 2005 yılında Bingöl İli Karlıova, Hakkari İli merkez, İzmir İli Seferihisar ve Urla ilçelerindeki depremde hak sahibi kabul edilen afetzedelerden konutları betonarme olmayan ve onarımı yapılamayanların hak sahipliğinin kabul edilerek gerekli konut yardımı yapılması ve 1999 yılında Kocaeli ve Düzce'de olan depremler sebebiyle konutları ve işyerleri orta derecede hasar gören ve hak sahibi olarak belirlenmiş olanlardan onarım ruhsatı alamayanlara 3194 sayılı Kanun hükümleri aranmaksızın belediyesince, onarım ruhsatı ve onarım sonrasında yapı kullanma ruhsatı verilmesi , ayrıca Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Tuzköy beldesinde bazı konutların ve işyerlerinin yapı taşlarında kansere neden olan bir maddenin kullanılmış olması sebebiyle bu binaların afet riski taşımayan bir alana nakledilmesi ve nakledilecek konut ve işyeri maliklerine de 7269 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması ve 5543 sayılı İskan Kanununda yapılan değişiklikle de tarım dışı iskan edilen göçebe ailelerin üretici hale gelemeyen evli çocuklarının iskan yardımından faydalanması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0938.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/5
esas_no
2/938
bakanla_geli_tarihi
25/01/2007
balk
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve İskan Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklifle 2003 yılında Malatya İli Pütürge ve Doğanyol İlçe merkezi ve bağlı beldelerinde vuku bulan depremde, bu yerlerle ilgili olarak herhangi bir hak sahipliği çalışması yapılmadığından mağdur olanlara 7269 sayılı Kanuna göre yardım yapılması; 2005 yılında Bingöl İli Karlıova, Hakkari İli merkez, İzmir İli Seferihisar ve Urla ilçelerindeki depremde hak sahibi kabul edilen afetzedelerden konutları betonarme olmayan ve onarımı yapılamayanların hak sahipliğinin kabul edilerek gerekli konut yardımı yapılması ve 1999 yılında Kocaeli ve Düzce'de olan depremler sebebiyle konutları ve işyerleri orta derecede hasar gören ve hak sahibi olarak belirlenmiş olanlardan onarım ruhsatı alamayanlara 3194 sayılı Kanun hükümleri aranmaksızın belediyesince, onarım ruhsatı ve onarım sonrasında yapı kullanma ruhsatı verilmesi , ayrıca Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Tuzköy beldesinde bazı konutların ve işyerlerinin yapı taşlarında kansere neden olan bir maddenin kullanılmış olması sebebiyle bu binaların afet riski taşımayan bir alana nakledilmesi ve nakledilecek konut ve işyeri maliklerine de 7269 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması ve 5543 sayılı İskan Kanununda yapılan değişiklikle de tarım dışı iskan edilen göçebe ailelerin üretici hale gelemeyen evli çocuklarının iskan yardımından faydalanması öngörülmektedir.
son_durum
GÜNDEMDE
sra_no
51369
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=51369