Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/652 - 21

1479 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi 619 sayılı KHK ile değişmiş, 619 sayılı KHK'ninde dayanağı olan 4385 sayılı Yetki Yasasının iptal edilmiş olması nedeniyle bu KHK iptal edilmiş ve iptal hükmünün kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe gireceği hükmolunmuş bu nedenle boşluk olmaması için sigortalılığa yazılma ile ilgili madde düzenlenmiş çalışanlar Sisyal Sigortalar Kurumu Kanununun Anayasa Mahkemesince bazı hükümleri iptal edilen 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.2 nci madde "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer." 3 üncü madde "Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür." şeklinde düzenlenmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d21/2/2-0652.pdf
dnem_ve_yasama_yl
21/3
esas_no
2/652
bakanla_geli_tarihi
16/12/2000
balk
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 26 ncı Maddesinin 3 ve 4 üncü Bentlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
1479 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi 619 sayılı KHK ile değişmiş, 619 sayılı KHK'ninde dayanağı olan 4385 sayılı Yetki Yasasının iptal edilmiş olması nedeniyle bu KHK iptal edilmiş ve iptal hükmünün kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe gireceği hükmolunmuş bu nedenle boşluk olmaması için sigortalılığa yazılma ile ilgili madde düzenlenmiş çalışanlar Sisyal Sigortalar Kurumu Kanununun Anayasa Mahkemesince bazı hükümleri iptal edilen 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.2 nci madde "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer." 3 üncü madde "Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür." şeklinde düzenlenmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
13620
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=13620