Mülksüzleştirme Ağları / Finansör

TSKB

Explore "TSKB" in other contexts (6 related graphs)

Reference

Yeniköy Kemerköy termik santralleri özelleştirmesi finansmanı için: http://www.gfcmediagroup.com/awards/2015-nominations