Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/753 - 23

Teklif ile, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç, fon payı ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 1 inci maddesi kapsamındaki Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince tahsil edilen alacaklardan kanunun yürürlük tarihine kadar ödenmemiş bulunan alacak asıllarının, Tüketici Fiyat Endeksi aylık değişim oranı uygulanmak suretiyle yeniden yapılandırılması ve vergisini zamanında ve tam ödeyenlerin, o yıl içinde ödemiş oldukları beyana tabi vergi tutarının yüzde biri ile yüzde üçü arasında bir oranın ertesi yıl tahakkuk eden vergi tutarından indirilmesi amacıyla Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0753.pdf
donem_ve_yasama_yili
23/5
esas_no
2/753
baskanliga_gelis_tarihi
29/09/2010
baslik
Vergi ve Benzeri Alacakların Yeniden Yapılandırılarak Tahsilinin Sağlanması ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ozet
Teklif ile, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç, fon payı ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 1 inci maddesi kapsamındaki Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince tahsil edilen alacaklardan kanunun yürürlük tarihine kadar ödenmemiş bulunan alacak asıllarının, Tüketici Fiyat Endeksi aylık değişim oranı uygulanmak suretiyle yeniden yapılandırılması ve vergisini zamanında ve tam ödeyenlerin, o yıl içinde ödemiş oldukları beyana tabi vergi tutarının yüzde biri ile yüzde üçü arasında bir oranın ertesi yıl tahakkuk eden vergi tutarından indirilmesi amacıyla Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sira_no
86493

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=86493