Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1803 - 24

Teklif ile sözleşmeli statüde olanlar da dâhil olmak üzere mahalli idareler ile medikolar ve kurum tabipliklerinde fiilen çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabip ve diş tabiplerine yapmış oldukları hizmetler göz önüne alınarak en yüksek devlet memuru aylığının %700'üne, diğer sağlık personeli %300'üne kadar Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre ek ödeme yapılması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1803.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/4
esas_no
2/1803
bakanla_geli_tarihi
11/10/2013
balk
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hakkında Kanun Değişiklik Teklifi
zet
Teklif ile sözleşmeli statüde olanlar da dâhil olmak üzere mahalli idareler ile medikolar ve kurum tabipliklerinde fiilen çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabip ve diş tabiplerine yapmış oldukları hizmetler göz önüne alınarak en yüksek devlet memuru aylığının %700'üne, diğer sağlık personeli %300'üne kadar Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre ek ödeme yapılması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
141378

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=141378