Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/975 - 22

Teklifle 18/4/2001 tarihli ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Hazine kaynağına dönüştürülmüş tarımsal kredilerin borçluları da dahil olmak üzere T.C. Ziraat bankası A.Ş. den 20/8/2002, Tarım Kredi kooperatiflerinden 30/1/2004 tarihlerinden önce aynı kredi sözleşmesi ile birden çok üreticinin, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile orumlu olmak suretiyle grup kredisi şeklinde kullandıkları tarımsal kredilerden doğan kendilerine ait borçlarını, faiz, masraf, yargılama gideri ve her türlü fer'i leri ile birlikte 31/12/2007 tarihine kadar tamamen ödemeleri şartıyla bu kişilerin aynı sözleşmedeki diğer borçlulara olan kefaletten sorumluluğunun son bulması; Tarım Kredi kooperatiflerinden kredi kullanan ve bu kooperatifler aracılığıyla devletçe sağlanan her türlü destekten yararlanan çiftçilerden diğer kanun hükümlerine göre Tarım Kredi kooperatiflerince istenilmekte olan çiftçilik belgesinin istenmemesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0975.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/5
esas_no
2/975
bakanla_geli_tarihi
16/03/2007
balk
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklifle 18/4/2001 tarihli ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Hazine kaynağına dönüştürülmüş tarımsal kredilerin borçluları da dahil olmak üzere T.C. Ziraat bankası A.Ş. den 20/8/2002, Tarım Kredi kooperatiflerinden 30/1/2004 tarihlerinden önce aynı kredi sözleşmesi ile birden çok üreticinin, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile orumlu olmak suretiyle grup kredisi şeklinde kullandıkları tarımsal kredilerden doğan kendilerine ait borçlarını, faiz, masraf, yargılama gideri ve her türlü fer'i leri ile birlikte 31/12/2007 tarihine kadar tamamen ödemeleri şartıyla bu kişilerin aynı sözleşmedeki diğer borçlulara olan kefaletten sorumluluğunun son bulması; Tarım Kredi kooperatiflerinden kredi kullanan ve bu kooperatifler aracılığıyla devletçe sağlanan her türlü destekten yararlanan çiftçilerden diğer kanun hükümlerine göre Tarım Kredi kooperatiflerince istenilmekte olan çiftçilik belgesinin istenmemesi öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
52553
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=52553