Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/811 - 23

Teklif çeşitli kanunlarda değişiklik yapmak suretiyle, askerlik görevini yaparken yaralananların maluliyet aylığı bağlanıncaya kadar sağlık yardımından faydalanması, orman niteliğine sahip arazilerde bulunan ve müsadereye konu olan fabrika veya ticarethanelerin Orman Genel Müdürlüğünce kiraya verilebilmesine imkan sağlanması, Türk Kızılay Derneğine yapılan bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilmesi, siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan mali denetiminin kapsamının açıklığa kavuşturulması ve yapılacak kanuna uygunluk denetiminin parti faaliyetlerinin yerindeliğini içerecek şekilde yapılamayacağı, 4063 sayılı Kanuna tabi bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin Kamu İhale Kanunu açısından bankalarla aynı statüye getirilmesi, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine tabi olarak çalışanlardan aylıksız izinli oldukları süreler için genel sağlık sigortası primi alınması, özürlü memurların mesai saatlerinin farklı düzenlenebilmesi konusunda ilgililere yetki verilmesi, yürütülen hizmetlerin özelliklerine göre memurların çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri, kadın memurlara hamileliklerinin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği, memurların ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurdan doğan tazminat davaları açısından sorumluluk rejimlerinin düzenlenmesi ve diğer bazı hususlarda düzenlenmeler öngörmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0811.pdf
donem_ve_yasama_yili
23/5
esas_no
2/811
baskanliga_gelis_tarihi
03/12/2010
baslik
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
ozet
Teklif çeşitli kanunlarda değişiklik yapmak suretiyle, askerlik görevini yaparken yaralananların maluliyet aylığı bağlanıncaya kadar sağlık yardımından faydalanması, orman niteliğine sahip arazilerde bulunan ve müsadereye konu olan fabrika veya ticarethanelerin Orman Genel Müdürlüğünce kiraya verilebilmesine imkan sağlanması, Türk Kızılay Derneğine yapılan bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilmesi, siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan mali denetiminin kapsamının açıklığa kavuşturulması ve yapılacak kanuna uygunluk denetiminin parti faaliyetlerinin yerindeliğini içerecek şekilde yapılamayacağı, 4063 sayılı Kanuna tabi bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin Kamu İhale Kanunu açısından bankalarla aynı statüye getirilmesi, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine tabi olarak çalışanlardan aylıksız izinli oldukları süreler için genel sağlık sigortası primi alınması, özürlü memurların mesai saatlerinin farklı düzenlenebilmesi konusunda ilgililere yetki verilmesi, yürütülen hizmetlerin özelliklerine göre memurların çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri, kadın memurlara hamileliklerinin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği, memurların ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurdan doğan tazminat davaları açısından sorumluluk rejimlerinin düzenlenmesi ve diğer bazı hususlarda düzenlenmeler öngörmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sira_no
87563

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=87563