Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1439 - 24

Teklif ile 6085 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle; Sayıştay tarafından yürütülen hesap yargılamasına ilişkin görevleri ifa eden yargılama birimlerinin münhasıran bu görevleri yapmasına imkân sağlanması; yargılama daireleri ile Sayıştay Başsavcılığının güçlendirilmesi; Rapor Değerlendirme Kurulunun yeniden yapılandırılması, bu Kurulda görev yapmak üzere doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üye seçilmesi, Kurulun denetim sonuçlarına ilişkin görüş oluşturulmasından ve Sayıştay raporlarının hazırlanmasından sorumlu olması; Sayıştay üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından doğrudan seçilmesine imkân sağlanması ve üyelik seçimlerine ilişkin var olan kontenjan sınırlamalarının kaldırılması; diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kariyer uzmanı, denetim elemanı ve idarecilerin Sayıştay denetçiliğine sınavla doğrudan atanabilmelerine imkân sağlanması; Sayıştay Başsavcısı ile Sayıştay savcılarının seçilme, nitelikleri, görev, yetki ve sürelerinin yeniden düzenlenmesi; Sayıştay Başsavcılığının hesap yargılaması sürecinde denetim fonksiyonu ile yargılama fonksiyonu arasında önemli bir işleve sahip kılınması ve kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi ve raporlanmasının yeni esas ve usullere bağlanması amaçlanmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1439.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/3
esas_no
2/1439
bakanla_geli_tarihi
18/04/2013
balk
Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile 6085 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle; Sayıştay tarafından yürütülen hesap yargılamasına ilişkin görevleri ifa eden yargılama birimlerinin münhasıran bu görevleri yapmasına imkân sağlanması; yargılama daireleri ile Sayıştay Başsavcılığının güçlendirilmesi; Rapor Değerlendirme Kurulunun yeniden yapılandırılması, bu Kurulda görev yapmak üzere doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üye seçilmesi, Kurulun denetim sonuçlarına ilişkin görüş oluşturulmasından ve Sayıştay raporlarının hazırlanmasından sorumlu olması; Sayıştay üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından doğrudan seçilmesine imkân sağlanması ve üyelik seçimlerine ilişkin var olan kontenjan sınırlamalarının kaldırılması; diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kariyer uzmanı, denetim elemanı ve idarecilerin Sayıştay denetçiliğine sınavla doğrudan atanabilmelerine imkân sağlanması; Sayıştay Başsavcısı ile Sayıştay savcılarının seçilme, nitelikleri, görev, yetki ve sürelerinin yeniden düzenlenmesi; Sayıştay Başsavcılığının hesap yargılaması sürecinde denetim fonksiyonu ile yargılama fonksiyonu arasında önemli bir işleve sahip kılınması ve kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi ve raporlanmasının yeni esas ve usullere bağlanması amaçlanmaktadır.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
126253

İMZALADI (124)

+ More

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=126253