Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1488 - 24

Teklif ile, asıl işveren-alt işveren ilişkisi bağlamında gözetilen asıl iş-yardımcı iş ayrımının kaldırılması, işyerinde süreklilik arz eden asıl ve yardımcı işlerin tümünün asıl işveren tarafından yürütülmesi, alt işverene verilebilecek işlerin teknolojik nedenlerle özel uzmanlık gerektiren ayrıksı ve geçici işlerle sınırlandırılması, aynı işyerinde eşdeğer nitelikte iş yapan çalışanların eşit ücret alması ve aynı mali ve sosyal haklardan yararlandırılması, alt işveren işçilerinin asıl işverenin işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanabilmesi için toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına üye olma dışında bir koşula tabi olmamalarının hüküm altına alınması, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi hâllerinde çalışanların ücretlerinin Ücret Garanti Fonu'ndan karşılanması ve bu ödemelerin daha sonra işverene rücu edilmesi, Teklif'in kanunlaşması hâlinde söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte asıl işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde alt işverene bağlı olarak çalışanların asıl işverene bağlı çalışanlar durumuna geçişlerinin sağlanması, işçiler için haftalık çalışma saatinin otuz beş saate düşürülmesi ve bu çalışma süresinin gün bazındaki dağıtımı ve denkleştirme ile ilgili esasların belirlenmesi, çocuklarda çalıştırma yasağını belirleyen alt yaş sınırının on beşten on sekize çıkarılması ve bu kuralın istisnalarının düzenlenmesi, Devlet memurlarının günlük çalışma süresinin yedi, haftalık çalışma süresinin otuz beş saat olarak belirlenmesi, Devlet memurları ve işçiler için analık hâlinde çalışmama ve süt izni sürelerinin artırılması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre sözleşmeli personel ve geçici personel olarak çalışanların memur ve sürekli işçi konumuna getirilmeleri, özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan veya kalacak olan işçilerin, kamu kurumlarında memur veya sürekli işçi olarak görevlendirilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1488.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/3
esas_no
2/1488
bakanla_geli_tarihi
25/04/2013
balk
4857 Sayılı İş Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile, asıl işveren-alt işveren ilişkisi bağlamında gözetilen asıl iş-yardımcı iş ayrımının kaldırılması, işyerinde süreklilik arz eden asıl ve yardımcı işlerin tümünün asıl işveren tarafından yürütülmesi, alt işverene verilebilecek işlerin teknolojik nedenlerle özel uzmanlık gerektiren ayrıksı ve geçici işlerle sınırlandırılması, aynı işyerinde eşdeğer nitelikte iş yapan çalışanların eşit ücret alması ve aynı mali ve sosyal haklardan yararlandırılması, alt işveren işçilerinin asıl işverenin işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanabilmesi için toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına üye olma dışında bir koşula tabi olmamalarının hüküm altına alınması, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi hâllerinde çalışanların ücretlerinin Ücret Garanti Fonu'ndan karşılanması ve bu ödemelerin daha sonra işverene rücu edilmesi, Teklif'in kanunlaşması hâlinde söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte asıl işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde alt işverene bağlı olarak çalışanların asıl işverene bağlı çalışanlar durumuna geçişlerinin sağlanması, işçiler için haftalık çalışma saatinin otuz beş saate düşürülmesi ve bu çalışma süresinin gün bazındaki dağıtımı ve denkleştirme ile ilgili esasların belirlenmesi, çocuklarda çalıştırma yasağını belirleyen alt yaş sınırının on beşten on sekize çıkarılması ve bu kuralın istisnalarının düzenlenmesi, Devlet memurlarının günlük çalışma süresinin yedi, haftalık çalışma süresinin otuz beş saat olarak belirlenmesi, Devlet memurları ve işçiler için analık hâlinde çalışmama ve süt izni sürelerinin artırılması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre sözleşmeli personel ve geçici personel olarak çalışanların memur ve sürekli işçi konumuna getirilmeleri, özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan veya kalacak olan işçilerin, kamu kurumlarında memur veya sürekli işçi olarak görevlendirilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
127252

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=127252