Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/556 - 22

Yabancı gerçek kişilerle, tüzel kişiliği olan yabançı özel hukuk ticaret şirketlerinin Türkiye'de mülk edinebilmeleri ile ilgili Tapu Kanununun 35 inci maddesinin bazı fıkra ve cümlelerinin Anayasa Mahkemesince iptali üzerine iptal doğrultusunda ilgili maddenin yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. ( - Yabancıların mal iktisabında karşılıkmlılık ilkesi cins, netilek ve büyüklük gibi tam bir karşılık aranacak şekilde genişletilmekte, yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş ticaret şirket ortaklarının uyruklarına göre de karşılıklılık aranacağı belirtilmekte, yabancı ticaret şirketlerinin taşınmaz alabilmeleri petrol arama-çıkarma, turizm yatırımı yapma ve doğrudan yabancı yatırım yapma amacıyla sınırlandırılmakta, - Türkiye Cumhuriyetiyle arasında karşılıklılık olmayan devlet vatandaşları ile yabancı ticaret şirketleri ve yabancı tüzel kişilerin kanuni miras yoluyla edindikleri taşınmazlar ve kanuni kısıtlamalara tabi alanlardaki taşınmazların intikal işlemleri yapılarak tasfiye edileceği ve bedele çevrileceği belirtilmekte, - Bakanlar Kurulunun iznine bağlı olarak yabancıların otuz hektardan fazla taşınmaz mal edinebilmelerinde, yabancı uyruklu kişilerin yanından ortaklarının tümünün uyruklarına göre de karşılıklılık şartı aranmakta, - Kanunu miras veya ölüme bağlı tasarruflar yoluyla mülk edinmede ve taşınmaz üzerinde ayni hak tesisinde de bu maddede belirtilen karşılıklılık esası aranmakta, -Kamu yarırı ile ülke güvenliği bakımından bu maddenin uygulanmayacağı yerlerin kanunda gösterileceği belirtilmektedir.)

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0556.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/3
esas_no
2/556
bakanla_geli_tarihi
21/06/2005
balk
2644 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Yabancı gerçek kişilerle, tüzel kişiliği olan yabançı özel hukuk ticaret şirketlerinin Türkiye'de mülk edinebilmeleri ile ilgili Tapu Kanununun 35 inci maddesinin bazı fıkra ve cümlelerinin Anayasa Mahkemesince iptali üzerine iptal doğrultusunda ilgili maddenin yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir.\u003cbr /\u003e( - Yabancıların mal iktisabında karşılıkmlılık ilkesi cins, netilek ve büyüklük gibi tam bir karşılık aranacak şekilde genişletilmekte, yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş ticaret şirket ortaklarının uyruklarına göre de karşılıklılık aranacağı belirtilmekte, yabancı ticaret şirketlerinin taşınmaz alabilmeleri petrol arama-çıkarma, turizm yatırımı yapma ve doğrudan yabancı yatırım yapma amacıyla sınırlandırılmakta,\u003cbr /\u003e- Türkiye Cumhuriyetiyle arasında karşılıklılık olmayan devlet vatandaşları ile yabancı ticaret şirketleri ve yabancı tüzel kişilerin kanuni miras yoluyla edindikleri taşınmazlar ve kanuni kısıtlamalara tabi alanlardaki taşınmazların intikal işlemleri yapılarak tasfiye edileceği ve bedele çevrileceği belirtilmekte,\u003cbr /\u003e- Bakanlar Kurulunun iznine bağlı olarak yabancıların otuz hektardan fazla taşınmaz mal edinebilmelerinde, yabancı uyruklu kişilerin yanından ortaklarının tümünün uyruklarına göre de karşılıklılık şartı aranmakta,\u003cbr /\u003e- Kanunu miras veya ölüme bağlı tasarruflar yoluyla mülk edinmede ve taşınmaz üzerinde ayni hak tesisinde de bu maddede belirtilen karşılıklılık esası aranmakta,\u003cbr /\u003e-Kamu yarırı ile ülke güvenliği bakımından bu maddenin uygulanmayacağı yerlerin kanunda gösterileceği belirtilmektedir.)
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
33034
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=33034