Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1988 - 24

Teklif ile; sözleşmeli statüde olanlar da dâhil olmak üzere mahalli idareler ile medikolar ve kurum tabipliklerinde fiilen çalışan ve döner sermayeden ek ödeme almayan tabiplere, diş tabiplerine ve eczacılara yapmış oldukları hizmetler göz önüne alınarak en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %700'üne; diğer sağlık personeline %300'üne kadar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre ek ödeme yapılması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1988.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/4
esas_no
2/1988
bakanla_geli_tarihi
31/01/2014
balk
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Dair Kanun Değişiklik Teklifi
zet
Teklif ile; sözleşmeli statüde olanlar da dâhil olmak üzere mahalli idareler ile medikolar ve kurum tabipliklerinde fiilen çalışan ve döner sermayeden ek ödeme almayan tabiplere, diş tabiplerine ve eczacılara yapmış oldukları hizmetler göz önüne alınarak en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %700'üne; diğer sağlık personeline %300'üne kadar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre ek ödeme yapılması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
148684

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=148684