Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/2229 - 24

Teklif ile; Türkiye'nin rekabet gücünü arttırmak ve sürekli kılmak, kalkınma planı hedefleri ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun belirlediği öncelikleri de dikkate alarak ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortamı temin etmek, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, koordine etmek, teşvik etmek, Ar-Ge'ye katkı sağlamak, sağlık, bilim ve teknoloji kültürü ile ekosistemlerin geliştirilmesinde öncülük yapmak, sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu ile Başkanlıktan oluşan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının kurulması ile teşkilat ve görevleriyle ilgili usul ve esasların düzenlenmesi; veteriner hekimlikte uzmanlık için yükseköğretim programı oluşturulması; daha önce öğretim üyesi olarak çalışmış olup bakanlık veya milletvekilliğine seçilenlerin yükseköğretim kurumlarına atanmalarının düzenlenmesi; 1416 sayılı Kanuna göre yurt dışına gönderilenlerin lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışında geçirdikleri sürelerin memuriyette geçmiş sayılacak bölümünün Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen azami eğitim süresini aşmaması; aday öğretmenler hakkında 657 sayılı Kanunun aday memurlukla ilgili hükümlerinin uygulanmaması; aday öğretmenlik, dönüşüm programına alınan kurumlar ve Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2229.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/4
esas_no
2/2229
bakanla_geli_tarihi
18/06/2014
balk
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile; Türkiye'nin rekabet gücünü arttırmak ve sürekli kılmak, kalkınma planı hedefleri ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun belirlediği öncelikleri de dikkate alarak ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortamı temin etmek, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, koordine etmek, teşvik etmek, Ar-Ge'ye katkı sağlamak, sağlık, bilim ve teknoloji kültürü ile ekosistemlerin geliştirilmesinde öncülük yapmak, sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu ile Başkanlıktan oluşan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının kurulması ile teşkilat ve görevleriyle ilgili usul ve esasların düzenlenmesi; veteriner hekimlikte uzmanlık için yükseköğretim programı oluşturulması; daha önce öğretim üyesi olarak çalışmış olup bakanlık veya milletvekilliğine seçilenlerin yükseköğretim kurumlarına atanmalarının düzenlenmesi; 1416 sayılı Kanuna göre yurt dışına gönderilenlerin lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışında geçirdikleri sürelerin memuriyette geçmiş sayılacak bölümünün Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen azami eğitim süresini aşmaması; aday öğretmenler hakkında 657 sayılı Kanunun aday memurlukla ilgili hükümlerinin uygulanmaması; aday öğretmenlik, dönüşüm programına alınan kurumlar ve Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
157338

İMZALADI (82)

+ More

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=157338