Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/627 - 24

Teklif ile kamu kurum ve kuruluşlarının Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamaların il özel idaresi bütçesinden karşılanmasına imkan veren hükmün yürürlükten kaldırılması; valinin il genel meclisi kararlarına itiraz süresinin on gün olarak düzenlenmesi; il genel meclisi denetim komisyonuna il özel idaresinin gelir ve giderleri dışındaki işlemleri de denetlemesi için yetki verilmesi, il encümeninin il genel meclisinin kendi üyeleri arasından seçilecek üye sayısının yediye çıkarılması, valinin, il genel meclisine karşı sorumlu olması esasının getirilmesi, vali tarafından hazırlanarak il genel meclisine sunulan stratejik plan ve performans planının plan bütçe komisyonunca incelenmesi, ilçelerde özel idare teşkilatının il genel meclisinin kararıyla kurulabilmesi ve bu teşkilatın iş ve işlemlerinin yetki devri şeklinde kaymakam tarafından yürütülmesi, il özel idaresi genel sekreteri olarak atanacak kişilerin vali tarafından il genel meclisinin bilgisine sunulması ve meclis tarafından uygun görülmeyenlerin İçişleri Bakanına teklif edilememesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0627.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/2
esas_no
2/627
bakanla_geli_tarihi
15/05/2012
balk
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile kamu kurum ve kuruluşlarının Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamaların il özel idaresi bütçesinden karşılanmasına imkan veren hükmün yürürlükten kaldırılması; valinin il genel meclisi kararlarına itiraz süresinin on gün olarak düzenlenmesi; il genel meclisi denetim komisyonuna il özel idaresinin gelir ve giderleri dışındaki işlemleri de denetlemesi için yetki verilmesi, il encümeninin il genel meclisinin kendi üyeleri arasından seçilecek üye sayısının yediye çıkarılması, valinin, il genel meclisine karşı sorumlu olması esasının getirilmesi, vali tarafından hazırlanarak il genel meclisine sunulan stratejik plan ve performans planının plan bütçe komisyonunca incelenmesi, ilçelerde özel idare teşkilatının il genel meclisinin kararıyla kurulabilmesi ve bu teşkilatın iş ve işlemlerinin yetki devri şeklinde kaymakam tarafından yürütülmesi, il özel idaresi genel sekreteri olarak atanacak kişilerin vali tarafından il genel meclisinin bilgisine sunulması ve meclis tarafından uygun görülmeyenlerin İçişleri Bakanına teklif edilememesi öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
107243

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=107243