Mülksüzleştirme Ağları / Şirket

Astaldi

Website
http://www.astaldi.com
Yönetim Kurulu
Gabriele Castelluci, Luigi Realini, Necati Oruç, Şirvan Oruç
In 16 graphs
Explore "Astaldi" in other contexts (4 related graphs)

Reference

ITO ve TC SİCİL GAZETESİ