Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/2391 - 24

Teklif ile; Devlet Memurları Kanunu'a göre aylık almakta olan personel, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanununa tâbi olanlar ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre aylık almakta olan personel ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda halen çalıştırılan sözleşmeli personelden; 20/2/1979 tarihli ve 2182 sayılı kanun, 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı kanun 22/9/1991 tarihli ve 457, 458 ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların, kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilmesi ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen sürenin üst derecedeki kademede geçmiş sayılması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2391.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/5
esas_no
2/2391
bakanla_geli_tarihi
25/09/2014
balk
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile; Devlet Memurları Kanunu'a göre aylık almakta olan personel, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanununa tâbi olanlar ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre aylık almakta olan personel ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda halen çalıştırılan sözleşmeli personelden; 20/2/1979 tarihli ve 2182 sayılı kanun, 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı kanun 22/9/1991 tarihli ve 457, 458 ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların, kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilmesi ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen sürenin üst derecedeki kademede geçmiş sayılması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
166129

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=166129