Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/556 - 23

Teklif ile, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun gereğince yapılan özelleştirmeler çerçevesinde, çalıştıkları kuruluşların özelleştirilmesi neticesinde işsiz kalmış ve bilahare kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilmiş kişilerin kendi tercihleri göz önünde bulundurulmak suretiyle sürekli işçi veya memur kadrolarına atanmaları; bunlardan memur kadrolarına geçirilenlerin çalışma sürelerinin, aylık derece ve kademelerinin belirlenmesinde dikkate alınması ve atamalar için gerekli olan kadroların ihdas edilmesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0556.pdf
donem_ve_yasama_yili
23/4
esas_no
2/556
baskanliga_gelis_tarihi
22/12/2009
baslik
Özelleştirme Uygulamaları Nedeniyle 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Hükümlerine Göre Çalıştırılan Personelin Sürekli İşçi veya Memur Kadrolarına Atanmaları ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ozet
Teklif ile, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun gereğince yapılan özelleştirmeler çerçevesinde, çalıştıkları kuruluşların özelleştirilmesi neticesinde işsiz kalmış ve bilahare kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilmiş kişilerin kendi tercihleri göz önünde bulundurulmak suretiyle sürekli işçi veya memur kadrolarına atanmaları; bunlardan memur kadrolarına geçirilenlerin çalışma sürelerinin, aylık derece ve kademelerinin belirlenmesinde dikkate alınması ve atamalar için gerekli olan kadroların ihdas edilmesi öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sira_no
79643

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=79643