Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/985 - 24

Teklif ile, 6183 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak tahsil dairelerinin borçluyu bulamamaları veya borçluyu ödeme yapmaya ikna edememesi gibi durumlarda, borçlu tarafından borca ilişkin sembolik ödemeler yapılması yoluyla zamanaşımının kesilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmakta, ayrıca söz konusu muvazaalı işlemi tesis eden görevlinin cezalandırılması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0985.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/3
esas_no
2/985
bakanla_geli_tarihi
08/11/2012
balk
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile, 6183 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak tahsil dairelerinin borçluyu bulamamaları veya borçluyu ödeme yapmaya ikna edememesi gibi durumlarda, borçlu tarafından borca ilişkin sembolik ödemeler yapılması yoluyla zamanaşımının kesilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmakta, ayrıca söz konusu muvazaalı işlemi tesis eden görevlinin cezalandırılması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
114258

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=114258