Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/262 - 24

Teklif ile; bilirkişi seçiminde "bilimsel yeterlilik ve meslek odası üyeliği" kıstasının aranması, kamu görevlilerininin bağlı bulundukları kurumla ilgili davalarda bilirkişi olarak atanmaması, üniversite hastanelerinden alınan raporlarda Adli Tıp Kurumunun onayının kaldırılması, hasta mahkumlara ilişkin yazışmaların ve işlemlerin ivedilikle cezaevi yönetimi ve Cumhuriyet savcılıklarınca yerine getirilmesi, yaşlı mahkumlar için öngörülen ceza ve güvenlik tedbirlerinin hasta mahkumlar için de uygulanması amaçlanmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0262.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/2
esas_no
2/262
bakanla_geli_tarihi
14/12/2011
balk
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Kimi Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi
zet
Teklif ile; bilirkişi seçiminde "bilimsel yeterlilik ve meslek odası üyeliği" kıstasının aranması, kamu görevlilerininin bağlı bulundukları kurumla ilgili davalarda bilirkişi olarak atanmaması, üniversite hastanelerinden alınan raporlarda Adli Tıp Kurumunun onayının kaldırılması, hasta mahkumlara ilişkin yazışmaların ve işlemlerin ivedilikle cezaevi yönetimi ve Cumhuriyet savcılıklarınca yerine getirilmesi, yaşlı mahkumlar için öngörülen ceza ve güvenlik tedbirlerinin hasta mahkumlar için de uygulanması amaçlanmaktadır.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
99293

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=99293