Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/2604 - 24

Teklif ile; Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme kurslarında görev alacak yönetici ve öğretmenlerin saat başı aldıkları ek ders ücretlerinin 18-20 TL'ye çıkarılması, 1606 sayılı Kanun kapsamına giren bazı dernek ve kurumların Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamına giren gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılacağı hususuna açıklık getirilmesi, Yükseköğretim Kurulunda görev yapan personelin belirtilen koşullarla uzman ve uzman yardımcısı olarak atanabilmeleri, Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulması, maliklerin mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla kamu yararına dayalı olarak taşınmazların üstünde teleferik ve benzeri ulaşım hatları ile her türlü köprü, taşınmazların altında metro ve benzeri raylı taşıma sistemleri yapılabilmesi, Türk Kızılayının yurt içinde ve yurt dışında yardım operasyonları kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerde bağışlarla finanse edilen ve sadece yardıma konu olan mal ve hizmet alımlarında KDV istisnası getirilmesi, Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan kamu yatırımları için görevli şirketlere belli bir süre için Maden Kanunu ile kamu kurum ve kuruluşlarına sağlanan muafiyetlerin getirilmesi, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ) özelleştirilmesinde uygulanacak hükümlerin belirlenmesi, Türk Kızılay Derneği, Türk Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı tarafından kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde adı geçen Dernek, Cemiyet ve Vakıf lehine kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilmesi, öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2604.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/5
esas_no
2/2604
bakanla_geli_tarihi
16/01/2015
balk
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile; Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme kurslarında görev alacak yönetici ve öğretmenlerin saat başı aldıkları ek ders ücretlerinin 18-20 TL'ye çıkarılması, 1606 sayılı Kanun kapsamına giren bazı dernek ve kurumların Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamına giren gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılacağı hususuna açıklık getirilmesi, Yükseköğretim Kurulunda görev yapan personelin belirtilen koşullarla uzman ve uzman yardımcısı olarak atanabilmeleri, Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulması, maliklerin mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla kamu yararına dayalı olarak taşınmazların üstünde teleferik ve benzeri ulaşım hatları ile her türlü köprü, taşınmazların altında metro ve benzeri raylı taşıma sistemleri yapılabilmesi, Türk Kızılayının yurt içinde ve yurt dışında yardım operasyonları kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerde bağışlarla finanse edilen ve sadece yardıma konu olan mal ve hizmet alımlarında KDV istisnası getirilmesi, Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan kamu yatırımları için görevli şirketlere belli bir süre için Maden Kanunu ile kamu kurum ve kuruluşlarına sağlanan muafiyetlerin getirilmesi, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ) özelleştirilmesinde uygulanacak hükümlerin belirlenmesi, Türk Kızılay Derneği, Türk Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı tarafından kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde adı geçen Dernek, Cemiyet ve Vakıf lehine kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilmesi, öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
174835

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=174835