Mekanda Adalet / Kanunlar

4904 Türkiye İş Kurumu Kanunu

Madde 32 - Bu Kanun ile ilgili olarak; k) Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilecek engelliler ve eski hükümlülere uygulanacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar, (2) (2)25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler” şeklinde değiştirilmiştir.

Explore "4904 Türkiye İş Kurumu Kanunu" in other contexts (1 related graph)

Reference

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4904.pdf