Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/624 - 21

Kanun Teklifi ile; kamuya ait sağlık kuruluşlarıyla, özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere ait hastane, poliklinik, dispanser, sağlık kabini, muayenehane, laboratuvar, eczane ve her ne ad altında olursa olsun tıbbi teşhis, tedavi ve müdahale ile bu maksatlara yönelik yardımcı faaliyetlerde bulunulan yerlerde çalışanların, tıbbi uygulamaları ve kusurları nedeniyle doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin esaslar düzenlenmektedir. Ayrıca, Yüksek Sağlık Şurasının ceza davalarında zorunlu bilirkişi olması uygulaması kaldırılmakta, bu Kanun teklifinde belirtilen görev ve yasaklamalara uyulmaması nedeniyle verilecek hapis cezalarının para cezasına çevrilememesi ve ertelenememesi, Tıbbi Etik İzleme Kurulunun oluşturulması ve Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d21/2/2-0624.pdf
dnem_ve_yasama_yl
21/3
esas_no
2/624
bakanla_geli_tarihi
23/11/2000
balk
Tıbbi Uygulamalardan Doğacak Sorumluluğa İlişkin Kanun Teklifi
zet
Kanun Teklifi ile; kamuya ait sağlık kuruluşlarıyla, özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere ait hastane, poliklinik, dispanser, sağlık kabini, muayenehane, laboratuvar, eczane ve her ne ad altında olursa olsun tıbbi teşhis, tedavi ve müdahale ile bu maksatlara yönelik yardımcı faaliyetlerde bulunulan yerlerde çalışanların, tıbbi uygulamaları ve kusurları nedeniyle doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin esaslar düzenlenmektedir. Ayrıca, Yüksek Sağlık Şurasının ceza davalarında zorunlu bilirkişi olması uygulaması kaldırılmakta, bu Kanun teklifinde belirtilen görev ve yasaklamalara uyulmaması nedeniyle verilecek hapis cezalarının para cezasına çevrilememesi ve ertelenememesi, Tıbbi Etik İzleme Kurulunun oluşturulması ve Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
13009
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=13009