Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/650 - 22

Orman kanununun 2/B maddesine göre Hazine adına ve zilyedi orman köylüsüne devredilmek üzere orman dışına çıkartılmış olan yerlerin, orman köylüleri dışındakilere de devrine imkan veren 4706 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin Anayasa Mahkemesince iptali üzerine madde yeniden düzenlenmektedir. (Taşınmazın rayiç değerinin köy ihtiyar heyetlerince tespit edileceği ve tespit edilen bedelin ödeme şekli ile ilgili hükümler, köy ihtiyar heyetlerinin her türlü kararlarının köy meclisince denetleneceği, satış bedelinden elde edilecek tüm gelirlerin köy umumi hizmetlerinde kullanılmak üzere köy bütçesinde toplanacağı, taşınmazların hak sahiplerine tesciline kadar Hazinece başkasına kiralanmayacağı ve devir ve temlik edilemeyeceği, söz konusu olan taşınmazların ileride hak sahibi olabilecek köylüsünce kullanımından ecri misil alınmayacağı gibi konular düzenlenmektedir.)

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0650.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/4
esas_no
2/650
bakanla_geli_tarihi
14/12/2005
balk
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Orman kanununun 2/B maddesine göre Hazine adına ve zilyedi orman köylüsüne devredilmek üzere orman dışına çıkartılmış olan yerlerin, orman köylüleri dışındakilere de devrine imkan veren 4706 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin Anayasa Mahkemesince iptali üzerine madde yeniden düzenlenmektedir.\u003cbr /\u003e(Taşınmazın rayiç değerinin köy ihtiyar heyetlerince tespit edileceği ve tespit edilen bedelin ödeme şekli ile ilgili hükümler, köy ihtiyar heyetlerinin her türlü kararlarının köy meclisince denetleneceği, satış bedelinden elde edilecek tüm gelirlerin köy umumi hizmetlerinde kullanılmak üzere köy bütçesinde toplanacağı, taşınmazların hak sahiplerine tesciline kadar Hazinece başkasına kiralanmayacağı ve devir ve temlik edilemeyeceği, söz konusu olan taşınmazların ileride hak sahibi olabilecek köylüsünce kullanımından ecri misil alınmayacağı gibi konular düzenlenmektedir.)
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
37885
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=37885