Mülksüzleştirme Ağları / Şirket

Cengiz Holding

Website
http://www.cengiz.com.tr
Yönetim Kurulu
Mehmet Cengiz, Ekrem Cengiz, Şeref Cengiz, Asım Cengiz
Cengiz holding 41305 5525633796

Reference

https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/11623