Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/452 - 22

Sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak suç işleyen kimsenin cezaen sorumlu olmayacağı hükmü metinden çıkartılmakta; zaman bakımından yapılan değişiklikte derhal uygulama kuralı açısından hapis cezasının ertelenmesi koşullu salıverme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç infaz rejimine ilişkin hükümlerin derhal uygulanması öngörülmekte; belli suçlarda yargılama Adalet Bakanının talebine bağlanmakta; kişinin sorumlu tutulması için fiilin haksızlık oluşturduğunu bilmesi yönünde hüküm getirilmekte; ikinci ve üçüncü grup yaş küçüklerin cezalarındaki indirim miktar ve oranında değişiklik yapılmakta; cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı konusunda gerçek içtima değil zincirleme suç hükümlerinin uygulanması öngörülmekte; hapis cezasını gerektiren suçtan dolayı belirlenen sonuç cezanın üst sınırı 30 yıl olarak belirlenmekte ve adli para cezasının gün üzerinden hesaplanması öngörülmekte; aynı fiilden dolayı tekrar yargılanma gerektiren hallerde zamanaşımı süresinin yeniden işlemeye başlayacağı tarih açısından açıklık getirilmekte; işlediği bir suçtan dolayı kaçmakta olan kişinin yakalanmamak için bir başkasını öldürmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmekte; intihara teşvik ve hakaret suçlarının basın ve yayın yoluyla işlenmesi ilgili suçun nitelikli unsuru olmaktan çıkarılmakta; çocukların cinsel istismarı suçunun birden fazla kişi tarafından işlenmesi ilgili suçu daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsur olarak tanımlanmakta; cinsel taciz suçunun eğitim ve öğretim ilişkisinden veya aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfusun kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi, suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsuru olarak tanımlanmakta; kişinin yarar sağlamak amacıyla başkasının şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususları açıklayacağı veya isnat edeceği tehdidinde bulunması şantaj ile ilgili maddeye eklenmekte; malvarlığı aleyhine işlenen suçlarda etkin pişmanlık yeniden düzenlenmektedir

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0452.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/3
esas_no
2/452
bakanla_geli_tarihi
03/05/2005
balk
Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak suç işleyen kimsenin cezaen sorumlu olmayacağı hükmü metinden çıkartılmakta; zaman bakımından yapılan değişiklikte derhal uygulama kuralı açısından hapis cezasının ertelenmesi koşullu salıverme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç infaz rejimine ilişkin hükümlerin derhal uygulanması öngörülmekte; belli suçlarda yargılama Adalet Bakanının talebine bağlanmakta; kişinin sorumlu tutulması için fiilin haksızlık oluşturduğunu bilmesi yönünde hüküm getirilmekte; ikinci ve üçüncü grup yaş küçüklerin cezalarındaki indirim miktar ve oranında değişiklik yapılmakta; cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı konusunda gerçek içtima değil zincirleme suç hükümlerinin uygulanması öngörülmekte; hapis cezasını gerektiren suçtan dolayı belirlenen sonuç cezanın üst sınırı 30 yıl olarak belirlenmekte ve adli para cezasının gün üzerinden hesaplanması öngörülmekte; aynı fiilden dolayı tekrar yargılanma gerektiren hallerde zamanaşımı süresinin yeniden işlemeye başlayacağı tarih açısından açıklık getirilmekte; işlediği bir suçtan dolayı kaçmakta olan kişinin yakalanmamak için bir başkasını öldürmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmekte; intihara teşvik ve hakaret suçlarının basın ve yayın yoluyla işlenmesi ilgili suçun nitelikli unsuru olmaktan çıkarılmakta; çocukların cinsel istismarı suçunun birden fazla kişi tarafından işlenmesi ilgili suçu daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsur olarak tanımlanmakta; cinsel taciz suçunun eğitim ve öğretim ilişkisinden veya aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfusun kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi, suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsuru olarak tanımlanmakta; kişinin yarar sağlamak amacıyla başkasının şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususları açıklayacağı veya isnat edeceği tehdidinde bulunması şantaj ile ilgili maddeye eklenmekte; malvarlığı aleyhine işlenen suçlarda etkin pişmanlık yeniden düzenlenmektedir
son_durum
CUMHURBAŞKANINCA İADE
sra_no
31601
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=31601