Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/884 - 23

Teklif ile 3194 sayılı İmar Kanununda yapılan düzenlemeyle kıyı ve dolgu alanlarına gerektiğinde fiber optik, baz istasyonları gibi telekomünikasyon yatırımlarına, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının uygunluk görüşü verdiği yatırımlara ve 1163 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı sorumluluğuna geçen yapı kooperatiflerine dair her tür ve ölçekteki harita, plan ve parselasyon planlarını ve değişikliklerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapılması ve ayrıca Bakanlığın, planlama yetkisinin bulunduğu yatırımlara ilişkin her tür ve ölçekteki planlara dair değişiklikler ile harita ve parselasyon planlarını gerektiğinde resen onaylamaya yetkili olması; kamu yapılarının tamamına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin düzenlenmesi; mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanım amacıyla geçici yerleşme yeri olarak uygun görülen kısımlarının ve Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde turizm amaçlı kullanımlara ayrılan alanların Valiliğince bu amaçla kurulacak bir komisyon tarafından tespit edilip, tahsis amacının değiştirilerek Hazine adına tescillerinin yapılarak il özel idarelerine veya özel kanunlarla belirlenmiş ilgili idarelere tahsisinin sağlanması ve tespit edilen alanların ot bedellerinin ödenmemesi, özel kanunlar kapsamı dışında kalan geçici yerleşme alanının vaziyet planı ve yapılaşma şartlarının il özel idarelerince hazırlanıp ve onaylanarak, bu araziler il özel idaresince ve özel kanunlarla belirlenmiş alanlarda ilgili idarece vaziyet planına veya onaylı imar planına uygun olarak talep sahiplerine tahsisine imkan tanınması, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Taşınmaz tasarruflarının kısıtlanması ve kamulaştırmaya ilişkin 4 üncü maddenin uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0884.pdf
donem_ve_yasama_yili
23/5
esas_no
2/884
baskanliga_gelis_tarihi
15/03/2011
baslik
İmar Kanunun ile Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
ozet
Teklif ile 3194 sayılı İmar Kanununda yapılan düzenlemeyle kıyı ve dolgu alanlarına gerektiğinde fiber optik, baz istasyonları gibi telekomünikasyon yatırımlarına, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının uygunluk görüşü verdiği yatırımlara ve 1163 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı sorumluluğuna geçen yapı kooperatiflerine dair her tür ve ölçekteki harita, plan ve parselasyon planlarını ve değişikliklerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapılması ve ayrıca Bakanlığın, planlama yetkisinin bulunduğu yatırımlara ilişkin her tür ve ölçekteki planlara dair değişiklikler ile harita ve parselasyon planlarını gerektiğinde resen onaylamaya yetkili olması; kamu yapılarının tamamına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin düzenlenmesi; mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanım amacıyla geçici yerleşme yeri olarak uygun görülen kısımlarının ve Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde turizm amaçlı kullanımlara ayrılan alanların Valiliğince bu amaçla kurulacak bir komisyon tarafından tespit edilip, tahsis amacının değiştirilerek Hazine adına tescillerinin yapılarak il özel idarelerine veya özel kanunlarla belirlenmiş ilgili idarelere tahsisinin sağlanması ve tespit edilen alanların ot bedellerinin ödenmemesi, özel kanunlar kapsamı dışında kalan geçici yerleşme alanının vaziyet planı ve yapılaşma şartlarının il özel idarelerince hazırlanıp ve onaylanarak, bu araziler il özel idaresince ve özel kanunlarla belirlenmiş alanlarda ilgili idarece vaziyet planına veya onaylı imar planına uygun olarak talep sahiplerine tahsisine imkan tanınması, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Taşınmaz tasarruflarının kısıtlanması ve kamulaştırmaya ilişkin 4 üncü maddenin uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi öngörülmektedir.
son_durum
GÜNDEMDE
sira_no
89656

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=89656