Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/375 - 22

Köyişleri Bakanlığı bünyesindeki döner sermaye işletmelerinin, farklı mevzuatlar yerine tümünün 969 sayılı Kanuna tabi tutulması için 867 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmakta; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı döner sermaye işletmelerine kendi kaynaklarından karşılanmak üzere tahsil edilen sermaye miktarı artırılmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0375.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/3
esas_no
2/375
bakanla_geli_tarihi
04/02/2005
balk
969 Sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, 867 ve 170 Sayılı Kanunlara Tabi İşletmeler Dışında Kalan Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun Adı ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Ek Maddelerin Eklenmesi ve 29.05.1926 Tarihli ve 867 Sayılı Ziraat Vekaletine Merbut Bazı Mektep ve Müesseselerin Sureti İdaresi Hakkında Kanunun İptaline Dair Kanun Teklifi
zet
Köyişleri Bakanlığı bünyesindeki döner sermaye işletmelerinin, farklı mevzuatlar yerine tümünün 969 sayılı Kanuna tabi tutulması için 867 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmakta; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı döner sermaye işletmelerine kendi kaynaklarından karşılanmak üzere tahsil edilen sermaye miktarı artırılmaktadır.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
30145
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=30145