Meclis Haritaları / Millet Vekili

İlker TUNCAY 3925

ÇANKIRI - 1945, İsmail, Asiye Leman - Kara Harp Okulu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yüksek Lisans - İktisatçı - Başbakanlık Plan ve Prensipler Daire Başkanı - XVII, XVIII, XIX uncu Dönem Çankırı, XX nci Dönem Ankara Milletvekili - Tarım Orman ve Köyişleri, Tarım ve Köyişleri Bakanı - Evli.

20. DÖNEM TEMSİL ETTİ (1)

+ More

20. DÖNEM MENSUBU (1)

+ More

HİZMET DÖNEMİ (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=20&p_sicil=3925