Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/2048 - 24

Teklif ile, 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda yapılan değişiklikle valilerin, Kanundan doğan yetkilerini vali yardımcılarına devredebilmesine imkân tanınmakta; mahallin güvenlik amirleri, illerde il emniyet müdürü ve il jandarma komutanı, ilçelerde ilçe emniyet müdürü veya ilçe emniyet amiri ve ilçe jandarma komutanı olarak yeninden tanımlanmakta; yabancıların toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakları yasal zemine kavuşturulmakta; toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin tüm il ve ilçe sınırları içinde her yerde ve her zaman yapılabileceği hüküm altına alınmakta; toplanma ve dağılma yerleri ile toplanma ve dağılmada izlenecek yol ve yönlerin belirlenmesinde uyulacak ilkeler sayılarak, mahalli mülki amir tarafından tek başına kullanılan belirleme yetkisi, mülki amir başkanlığında ile ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımından oluşan bir komiteye devredilmekte; toplantı ve gösteri yürüyüşü öncesinde yapılacak bildirimin, düzenleme komitesinin tüm üyelerince imzalanma zorunluluğu kaldırılarak, düzenleyenler adına bir kişinin imzası ile yapılmasına olanak tanınmakta; bildirimin verilmemiş olmasının toplantı ve gösteriyi hukuka aykırı hale getirmeyeceği düzenlenmekte; toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde katılımcıların ve konuşmacıların ses ve görüntülerinin elde edilme yetkisi, imhası ile toplantı ve gösteri yürüyüşünde elde edilen kayıt ve görüntülerin şüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı hükme bağlanmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2048.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/4
esas_no
2/2048
bakanla_geli_tarihi
21/02/2014
balk
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile, 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda yapılan değişiklikle valilerin, Kanundan doğan yetkilerini vali yardımcılarına devredebilmesine imkân tanınmakta; mahallin güvenlik amirleri, illerde il emniyet müdürü ve il jandarma komutanı, ilçelerde ilçe emniyet müdürü veya ilçe emniyet amiri ve ilçe jandarma komutanı olarak yeninden tanımlanmakta; yabancıların toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakları yasal zemine kavuşturulmakta; toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin tüm il ve ilçe sınırları içinde her yerde ve her zaman yapılabileceği hüküm altına alınmakta; toplanma ve dağılma yerleri ile toplanma ve dağılmada izlenecek yol ve yönlerin belirlenmesinde uyulacak ilkeler sayılarak, mahalli mülki amir tarafından tek başına kullanılan belirleme yetkisi, mülki amir başkanlığında ile ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımından oluşan bir komiteye devredilmekte; toplantı ve gösteri yürüyüşü öncesinde yapılacak bildirimin, düzenleme komitesinin tüm üyelerince imzalanma zorunluluğu kaldırılarak, düzenleyenler adına bir kişinin imzası ile yapılmasına olanak tanınmakta; bildirimin verilmemiş olmasının toplantı ve gösteriyi hukuka aykırı hale getirmeyeceği düzenlenmekte; toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde katılımcıların ve konuşmacıların ses ve görüntülerinin elde edilme yetkisi, imhası ile toplantı ve gösteri yürüyüşünde elde edilen kayıt ve görüntülerin şüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı hükme bağlanmaktadır.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
150594

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=150594